Rovatok

Európai Bíróság: családként kell elismerni az azonos nemű szülőket és gyermekeiket az EU-ban

Az Európai Bíróság ítélete azután született meg, hogy egy azonos nemű pár gyermeke majdnem hontalanná vált.

Sara egy kétéves spanyolországi kislány, akinek két édesanyja van, a bolgár származású Kalina Ivanova, illetve a brit-gibraltári Jane Jones. Egyikük sem spanyol állampolgár, így az ország törvényei szerint a kislány sem kaphatta meg a spanyol állampolgárságot. Az 1981-es brit állampolgársági törvény miatt azonban brit állampolgárként sem ismerték el a gyermeküket. A bolgár hatóságok sem állítottak ki neki személyes okmányokat, arra hivatkozva, hogy a bolgár jog nem ismeri el az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát. 

Sokáig tehát úgy tűnt, hogy a kislány hontalan marad, és emiatt nem fér hozzá állami szolgáltatásokhoz, például akár egészségügyi ellátáshoz. 

‒ számolt be az esetről a hvg.hu

A fellebbezéseket követően az egyik bolgár bíróság kérte az Európai Bíróság állásfoglalását az ügyben, mely megállapította, hogy a bolgár hatóságok kötelesek kiállítani személyi okmányokat a kislány részére. Az ítélet egyértelműen kimondja: 

mivel anyakönyvi kivonattal igazolható, hogy a spanyol hatóságok jogszerűen állapították meg a rokoni kapcsolatot a kislány és két szülője között, így az EU összes tagállamában el kell ismerni a gyermek elkíséréséhez való jogot. 

„A jelen ügyben nem sérti a tagállam nemzeti identitását, és nem is fenyegeti e tagállam közrendjét a személyazonossági okmány kiállítása”áll az ítéletben. 

Az EU bírósága arra is rámutatott, hogy a szabad mozgás olyan alapvető uniós jog, amely felülírja azt a tagállami rendelkezést, hogy a bolgár jog nem ismeri el az azonos nemű szülői jogállást.

Ellentétes azonban a Charta 7. és 24. cikkében biztosított alapvető jogokkal, ha a szabad mozgáshoz való jogának gyakorlása keretében megfosztják a gyermeket a valamelyik szülőjével fennálló kapcsolatától, vagy ha számára e jog gyakorlását ténylegesen lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé teszik amiatt, hogy szülei azonos neműek mondta ki a bíróság.

Becslések szerint 100-150 ezer gyermek lehet hasonló helyzetben, akiknek esetére iránymutató lehet az uniós testület döntése.