Rovatok

„Egy olyan társadalomban szeretnék élni, amelyik mindenkinek megengedi, hogy az legyen, aki…”

Talán nincs olyan ember Magyarországon, aki még ne fejtette volna ki véleményét ‒ pró vagy kontra ‒ a parlament által múlt héten elfogadott, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről szóló, homofób módosításokkal kiegészített törvénnyel kapcsolatban. Erről értekeznek a Facebookon, a sajtóban, a tüntetéseken, a kocsmában és a játszótéren.  

A hatalom elérte a célját: a választási kampány hajrájára sokadszorra ráfordulva kipécézett magának egy új, önmagát megvédeni képtelen ellenséget, a nem heteroszexuális emberek (amúgy nem létező) közösségét, amivel sikerült megosztania a társadalmat, sikerült újfent gyűlöletet szítania. Egyúttal a legszemélyesebb érzéseiben, identitásában nyomorít meg gyerekeket és felnőtteket, és teszi még kilátástalanabbá a felnövekvő nemzedék számára, hogy békés, elfogadó társadalomban élhessen.

A törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásunkat már olvashattátok, ezúttal a kiváló gyermekpszichológus, Vekerdy Tamás (1935-2019) négy évvel ezelőtt született gondolatait szeretnénk idézni.  

„Az analitikus felfogás szerint az emberben kezdetben egy pánerotikus-pánszexuális késztetés van jelen. Ez a pánerotikus-pánszexuális késztetés csak fokozatosan válik a kamaszkor lezárulta után heteroerotikussá, heteroszexuálissá – már akinél azzá válik, mert természetesen vannak, akik ilyenkor arra jönnek rá, hogy a saját nemükhöz vonzódnak. Ha rá mernek jönni! Mert közülük sokan rákényszerítik magukat arra, hogy konvencionális életvitelt folytassanak – például megnősülnek és gyerekeket nemzenek, ám titokban azért fenntartanak homoszexuális kapcsolatokat is. Azt remélik, hogy így jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, de ez sokszor tragikus életutakhoz, becsapott partnerekhez, boldogtalan házasságokhoz és csúnya válásokhoz vezet. És vannak olyanok is, akik a homoerotikus vonzalmaikat rémülten és totálisan elfojtják – ők lesznek a ‘buziverők’.

Vadásztársaság, bajtársi egylet – ‘mi, férfiak’! Ezekben a keménykedő férfitársaságokban van a legtöbb elfojtott homoszexuális vágy – ők azok, akik a letiltott, de a tudattalan mélyéről kínzó késztetéseiket agresszióba fordítják. Jómagam egy olyan társadalomban szeretnék élni, amelyik mindenkinek megengedi, hogy az legyen, aki, miközben természetesen megvédi a védelemre szorulókat – például a gyerekeket a pedofiloktól. És általában azon az elven épül fel, hogy mindenki szabad – addig, amíg szabadságával nem sérti a másik ember ugyanilyen teljes szabadságát. Ez pedig azt is jelenti, hogy erôszakot alkalmazni, hatalommal visszaélni tilos!” 

(Dr. Vekerdy Tamás: Belső szabadság ‒ Elég jó szülő, elég jó gyerek. Budapest, 2017, Kulcslyuk Kiadó)

via: Dr. Vekerdy Tamás emlékoldal

© Shutterstock

A tiltakozók listája

A törvény ellen számtalan szervezet, cég, intézmény, szerv és vállalat tiltakozott. A tiltakozók naponta frissülő listáját a Háttér Társaság honlapján találjátok. #nemvagyegyedül

Címoldali kép: Shutterstock