Rovatok

Mégis a szülők dönthetnek – Az Alkotmánybíróság kimondta: a szülő joga dönteni az óvoda- és iskolaérettségről

A szülők javára döntött az Alkotmánybíróság, amikor alaptörvény-ellenesnek minősítette a köznevelési törvény 2019-es módosításait. A nagy kérdés csak az, hogy a szeptemberi óvoda- és iskolakezdésre vonatkoznak-e már a tervezett jogszabály-módosítások.

Ahogyan a 444.hu ataszjelenti blogján olvasható, a 2019-es módosítás kötelezővé tette a 4 éves kori óvoda- és a 6 éves kori iskolakezdést, a magántanulói jogviszony helyett pedig szigorú keretek közé szorított egyéni munkarendet vezetett be. 

Az Alkotmánybíróság azonban úgy határozott, hogy a gyermek óvoda- és iskolaérettségének megállapítása a szülő, nem pedig az Oktatási Hivatal vagy a jogalkotó feladata, hiszen a nevelésről való döntési jog elsősorban a szülőt illeti meg. A hivatalos szervek csak abban az esetben avatkozhatnak be, amennyiben ez a nevelési döntés bizonyíthatóan sérti a gyermek mindenek felett álló érdekeit. 

A TASZ jelentése szerint az AB kötelezte a jogalkotót, hogy 2021. június 30-ig semmisítse meg a 4 éves kori kötelező óvodalátogatásra vonatkozó rendelkezést. A szülő dönthessen úgy, hogy gyermeke óvodakezdését 5 éves koráig elhalasztja, a jogi gyakorlat pedig ezt csak abban az esetben írhassa felül, amennyiben bizonyítható, hogy ezáltal sérülnek a gyermek érdekei. 

A 6 éves kori iskolakezdés elhalasztásáról szintén a szülőnek kell dönteni. Az eddigi gyakorlat azonban iskolakezdésre kényszerítette azokat a nem iskolaérett gyerekeket is, akiknek a szülei nem nyújtották be időben a halasztásra vonatkozó kérelmet. Az AB most olyan törvény megalkotását követeli, amely a kérelemtől függetlenül lehetővé teszi a halasztást ezeknek a gyerekeknek.  

Emellett kimondták, hogy az egyéni munkarendre (azaz az otthontanulásra) vonatkozó kérelem csak akkor utasítható el, ha bizonyíthatóan ez a gyermek érdeke. Az elbírálásánál a szakértői vélemény mellett a szülői nyilatkozatot is figyelembe kell venni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte, hogy az Országgyűlés tavasszal hoz döntést a köznevelési törvény módosításáról. Az új javaslatok között szerepel, hogy 

  • az óvodakezdés elhalasztható a gyermek 5 éves koráig; 
  • a gyermekvédelmi hatóság is kezdeményezheti a tankötelezettség halasztását, amennyiben a szülő ezt elmulasztja; 
  • az eljárási határidők is rövidülnek. 

Hogy a szeptemberi óvoda- és iskolakezdésre már vonatkoznak-e a tavasszal elfogadott új jogszabályok, azt egyelőre nem lehet tudni.