Rovatok

Az iskolák felében nincs iskolapszichológus

Országosan az oktatási, nevelési intézmények több mint felében (55%) betöltetlen iskolapszichológusi álláshely van – derült ki a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ által a pedagógusok és intézményvezetők körében végzett online kérdőíves vizsgálat zárójelentéséből.

Nemrég 55 tankerületben nyújtott be közérdekű adatigénylést Ungár Péter országgyűlési képviselő, hogy kiderítse, mekkora hiány van iskolapszichológusokból. A megkeresésre a tankerületek csupán homályos válaszokat adtak arról, hogy hány iskolapszichológust foglalkoztatnak. Az viszont még a hiányos adatokból is kiolvasható, hogy az országban minimum 6500 diák nem tud iskolapszichológusi segítséget igénybe venni.

Vizsgáljuk meg néhány pontban, milyen jelenleg országosan az iskolapszichológusok helyzete, és milyen problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban.

Csak ott kötelező legalább félállású iskolapszichológust alkalmazni, ahol a tanulói létszám eléri az 500 főt. Ennél sokkal több iskolapszichológusra lenne szükség.

Az iskolapszichológus rengeteg feladatot lát el: részt vesz, ha szükséges az osztályfőnöki órákon, prevenciós foglalkozásokat tart, a tanárokkal, szülőkkel konzultál, sajátos nevelési igényű, tehetséges, vagy valamiben nehézséggel küzdő gyermekek pszichés támogatását látja el, illetve egyéni foglalkozásokat tart gyerekek számára. Ahol nincs iskolapszichológus, ott az osztályfőnököknek kell megbirkózniuk olyan feladatokkal is, amelyekhez nem rendelkeznek szaktudással.

A hátrányos helyzetű, elsősorban észak-magyarországi és észak-alföldi általános iskoláknak 84 százalékából hiányzik az iskolapszichológus.

A hátrányos helyzetű iskolák az átlagnál jóval nagyobb mértékben hiányolják az iskolapszichológust, holott épp ezekben az iskolákban lenne nagy szükség rájuk. Ezekben az iskolákban kiugróan nagy probléma az iskolai bántalmazás, az erőszak, a kirekesztés. Nagy szükség lenne az indulat- és konfliktuskezelést végző pszichológusok munkájára.

Mivel nincs elég iskolapszichológus, feladatait gyakran a pedagógiai szakszolgálatok pszichológusai látják el.

A falusi iskolák, ahol esetleg csak 200-300 a tanulói létszám vagy a kislétszámú óvodákban nem előírás a pszichológus alkalmazása. Ezekben az intézményekben a pedagógiai szakszolgálattól jár ki szakember, ha szükséges. Ám ez nem ugyanaz, mint egy állandó iskolapszichológus. A pedagógiai szakszolgálattól heti 2-4 órában kirendelt pszichológus nem képes hosszú távú támogatást nyújtani egy-egy probléma kapcsán.

Miért fontos, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus?

Dr. Forrás-Bíró Aletta, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis vezetője szerint az iskolapszichológus elsődleges feladata a prevenció, az egészségfejlesztés, a szexuális nevelés, az erőszakjelenségek kezelése, segítségnyújtás a pedagógusoknak. Fontos, hogy az adott iskolában a gyerekek jól érezzék magukat, sikeresen lehessen oldani náluk az iskolai stresszt, és a tanulásban ki tudják magukból hozni a maximális lehetőségeket. Iskolapszichológusok nélkül a gyerekek és pedagógusok is támogatás nélkül, magukra maradnak a fenti problémák megoldásában.

Címoldali kép: 123rf.com